Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên hay mới nhất năm 2018

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên hay mới nhất năm 2018

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn viên hay nhất đầu năm 2018 là một bản kiểm điểm cá nhân hoàn chỉnh khi đoàn viên nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác, kèm theo đó là những đánh giá cụ thể về quá trình sinh hoạt Đoàn đội tại đơn vị hay cơ sở nào đó bất kì. Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên này cũng phải chỉ ra rõ ưu điểm, khuyết điểm, từ đó hoạch địch ra phương hướng khắc phục hay cách phát huy tối đa thế mạnh bản thân nhằm hỗ trợ, thúc đẩy tốt nhất cho mọi hoạt động của Đoàn.

Hãy cùng xoso86.net chúng tôi tham khảo qua mẫu bản kiểm điểm đoàn viênnội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên cuối năm bên dưới đây nhé!

Mục lục

 • 1 1. Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên chuẩn mới nhất
 • 2 2. Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên cuối năm đầy đủ chi tiết nhất

1. Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên chuẩn mới nhất

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên hay mới nhất năm 2018

Đoàn viên phải trình bày cụ thể về những ưu điểm, nhược điểm trong lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị và đạo đức lối sống của bản thân, về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong các công tác hoạt động phòng trào Văn hóa – Văn nghệ – Thể dục thể thao, ý thức xây dựng tập thể Chi Đoàn… Bên cạnh việc phát huy các ưu điểm đã có, Đoàn viên cần đưa ra hướng khắc phục các nhược điểm còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đoàn viên gương mẫu xuất sắc.

2. Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên cuối năm đầy đủ chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Qua quá trình quấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mà tôi đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống của bản thân:

– Có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và Nhà Nước ta đă chọn. Tham gia các buổi học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, nội quy quy chế của cơ quan, của chi bộ giao, 6 bài học lý luận chính trị của TW Đoàn… Bản thân luôn chấp hành tốt các nội quy quy chế của cơ quan, chấp hành chủ trương của Đoàn, Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện theo điều lệ đoàn.

– Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người tin tưởng quí mến. Tinh thần và kết qủa thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện, tiêu cực khác: việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người Đoàn viên, Đảng viên, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm: việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều Lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt nhất là về công tác quản lý chuyên môn. Có ý thức cầu tiến, luôn tự tu dưỡng và rèn luyện mình qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình… Luôn tìm tòi học hỏi để có được phương pháp quản lý tốt nhất đem lại hiệu quả chất lượng công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

3. Về công tác hoạt động phong trào VH-VN-TDTT:

Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào mang tính tập thể mà cơ quan, chi đoàn phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ bản thân, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi đoàn:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần ý thức vì thái độ của bản thân trong việc xây dựng tập thể chi đoàn vững mạnh. Chấp hành, phục tùng sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, của chi đoàn phân công. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.

II. KHUYẾT ĐIỂM:

 • Kết quả thực hiện công việc còn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
 • Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
 • Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.
 • Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

III. HƯỚNG PHẤN ĐẤU, KHẮC PHỤC CỦA BẢN THÂN:

 • Cố gắng nhiều hơn trong công việc, trau dồi kiến thức, nâng cao ý thức tự giác, học hỏi thêm ở đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn nữa. Bên cạnh đó, tham gia nhiều hơn hoạt động của cơ quan, chi đoàn để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
 • Tôi nguyện trung thành với lý tưởng vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của Đoàn, để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
………., ngày…..tháng…..năm…….
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên file.DOC Tại Đây

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn viên trên đây chính là một trong những biểu mẫu không thể thiếu mà cá nhân đoàn viên cần phải hoàn thành trước ngày diễn ra cuộc họp đánh giá chất lượng, xếp loại đoàn viên xuất sắc, ưu tú hay yếu kém. Download bản kiểm điểm Đoàn viên ngay hôm nay để kịp thời cập nhật mọi thay đổi, sớm hoàn thành báo cáo tổng kết cuối năm. xoso86.net chúc bạn tải về thành công cách viết bản tự kiểm điểm đoàn viên năm nay!

Những Câu Nói Hay –

 • Mẫu bản kiểm điểm quá trình phấn đấu vào đảng mới nhất 2018

 • Bản kiểm điểm dành cho học sinh các cấp & sinh viên ĐH CĐ mẫu chuẩn nhất 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức mới nhất 2018

 • Bản kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trong thời gian giữ chức vụ giám đốc, hiệu trưởng

 • Mẫu bản kiểm điểm về việc làm mất thể đảng viên mới nhất 2018

 • Mẫu bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân mới nhất 2018 theo Nghị quyết TW4

 • Bản kiểm điểm Đảng Viên 6 tháng đầu năm hay theo quy chuẩn mới nhất

 • Mẫu biên bản kiểm điểm Đảng Viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4

 • Mẫu bản tự kiểm điểm quá trình phấn đấu vào Đảng của đảng viên ưu tú hay nhất

 • Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên trong quân đội hay phổ biến nhất năm 2018

 • Bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú cập nhật mẫu mới nhất

 • Bản kiểm điểm Đảng Viên cuối năm dùng cho đảng viên không phải là cán bộ & công viên chức

 • Mẫu bản kiểm điểm đảng viên là sinh viên theo mẫu chuẩn phổ biến nhất năm 2018

 • Bản kiểm điểm quá trình công tác của cán bộ quản lý hết nhiệm kỳ mẫu mới nhất

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn viên hay nhất đầu năm 2018 là một bản kiểm điểm cá nhân hoàn chỉnh khi đoàn viên nêu rõ thông tin cá nhân, đơn vị công tác, kèm theo đó là những đánh giá cụ thể về quá trình sinh hoạt Đoàn đội tại đơn vị hay cơ sở nào đó bất kì. Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên này cũng phải chỉ ra rõ ưu điểm, khuyết điểm, từ đó hoạch địch ra phương hướng khắc phục hay cách phát huy tối đa thế mạnh bản thân nhằm hỗ trợ, thúc đẩy tốt nhất cho mọi hoạt động của Đoàn.

Hãy cùng xoso86.net chúng tôi tham khảo qua mẫu bản kiểm điểm đoàn viênnội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên cuối năm bên dưới đây nhé!

Mục lục

 • 1 1. Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên chuẩn mới nhất
 • 2 2. Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên cuối năm đầy đủ chi tiết nhất

1. Mẫu bản kiểm điểm Đoàn viên chuẩn mới nhất

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên hay mới nhất năm 2018

Đoàn viên phải trình bày cụ thể về những ưu điểm, nhược điểm trong lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị và đạo đức lối sống của bản thân, về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong các công tác hoạt động phòng trào Văn hóa – Văn nghệ – Thể dục thể thao, ý thức xây dựng tập thể Chi Đoàn… Bên cạnh việc phát huy các ưu điểm đã có, Đoàn viên cần đưa ra hướng khắc phục các nhược điểm còn tồn tại để phấn đấu trở thành Đoàn viên gương mẫu xuất sắc.

2. Nội dung cơ bản của bản tự kiểm điểm đoàn viên cuối năm đầy đủ chi tiết nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Qua quá trình quấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại, tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mà tôi đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống của bản thân:

– Có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường Xã Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và Nhà Nước ta đă chọn. Tham gia các buổi học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, nội quy quy chế của cơ quan, của chi bộ giao, 6 bài học lý luận chính trị của TW Đoàn… Bản thân luôn chấp hành tốt các nội quy quy chế của cơ quan, chấp hành chủ trương của Đoàn, Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện theo điều lệ đoàn.

– Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người tin tưởng quí mến. Tinh thần và kết qủa thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện, tiêu cực khác: việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người Đoàn viên, Đảng viên, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm: việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều Lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt nhất là về công tác quản lý chuyên môn. Có ý thức cầu tiến, luôn tự tu dưỡng và rèn luyện mình qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình… Luôn tìm tòi học hỏi để có được phương pháp quản lý tốt nhất đem lại hiệu quả chất lượng công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

3. Về công tác hoạt động phong trào VH-VN-TDTT:

Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào mang tính tập thể mà cơ quan, chi đoàn phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ bản thân, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi đoàn:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần ý thức vì thái độ của bản thân trong việc xây dựng tập thể chi đoàn vững mạnh. Chấp hành, phục tùng sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, của chi đoàn phân công. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đầy đủ.

II. KHUYẾT ĐIỂM:

 • Kết quả thực hiện công việc còn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.
 • Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao.
 • Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.
 • Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

III. HƯỚNG PHẤN ĐẤU, KHẮC PHỤC CỦA BẢN THÂN:

 • Cố gắng nhiều hơn trong công việc, trau dồi kiến thức, nâng cao ý thức tự giác, học hỏi thêm ở đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn nữa. Bên cạnh đó, tham gia nhiều hơn hoạt động của cơ quan, chi đoàn để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.
 • Tôi nguyện trung thành với lý tưởng vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của Đoàn, để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
………., ngày…..tháng…..năm…….
NGƯỜI TỰ KIỂM ĐỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Download mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên file.PDF Tại Đây

Download mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn Viên file.DOC Tại Đây

Mẫu bản tự kiểm điểm Đoàn viên trên đây chính là một trong những biểu mẫu không thể thiếu mà cá nhân đoàn viên cần phải hoàn thành trước ngày diễn ra cuộc họp đánh giá chất lượng, xếp loại đoàn viên xuất sắc, ưu tú hay yếu kém. Download bản kiểm điểm Đoàn viên ngay hôm nay để kịp thời cập nhật mọi thay đổi, sớm hoàn thành báo cáo tổng kết cuối năm. xoso86.net chúc bạn tải về thành công cách viết bản tự kiểm điểm đoàn viên năm nay!

Related Posts

Những câu nói hay về tình yêu buồn – Status tình yêu ngắn gọn hay nhất cho đôi lứa trên Fb 2018

Những câu nói hay về tình yêu buồn – Status tình yêu ngắn gọn hay nhất cho đôi lứa trên Fb 2018 Tổng hợp Những câu nói hay về tình…

Read more

99+ Những stt tình yêu hay nhất – câu caption hay dành cho người đang và sẽ yêu bạn cần nhớ

99+ Những stt tình yêu hay nhất – câu caption hay dành cho người đang và sẽ yêu bạn cần nhớ Những stt tình yêu hay nhất – những câu…

Read more

Những câu nói hài hước bá đạo nhất – Stt vui hài hước về tình yêu và cuộc sống

Những câu nói hài hước bá đạo nhất – Stt vui hài hước về tình yêu và cuộc sống Những câu nói hài hước bá đạo nhất – Stt vui…

Read more

Sưu tập 501 Status thất tình hay nhất nói về thất bại trong tình yêu

Sưu tập 501 Status thất tình hay nhất nói về thất bại trong tình yêu Thất tình – chỉ 2 chữ thôi cũng đã đủ nói lên tất cả. Trong…

Read more

Tuyển tập những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế giới tặng người yêu

Tuyển tập những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế giới tặng người yêu Tuyển tập những bài thơ tình hay và lãng mạn nhất trên thế…

Read more

Tổng hợp 999+ câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho người yêu

Tổng hợp 999+ câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho người yêu Những câu chúc ngủ ngon hay và ngọt ngào nhất dành tặng cho…

Read more

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *